Klauzula informacyjna, o której mowa w stopkach maili firmowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krośnie (ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno),

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji mailowej,

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi poczty elektronicznej,

4) Pani/Pana dane przechowywane będą w okresie potrzebnym do prowadzenia niniejszej korespondencji mailowej, jednak nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

5) ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: inspektor@merkurymarket.pl