Konserwacja bramy garażowej

19.08.2011

Zakup bramy garażowej jest ważnym elementem w efektownym wykończeniu domu. Przed podjęciem decyzji o zakupie należy dokładnie zastanowić się, jaki rodzaj bramy chcemy nabyć. Mamy do wyboru bramy segmentowe, roletowe i uchylne, które różnią się od siebie sposobem użytkowania i konstrukcją. Decyzja o wyborze bramy zależy od możliwości jej zamontowania jak i od upodobań klienta.

 

Bramy garażowe, a w szczególności bramy z napędem wymagają regularnej konserwacji. Ta kwestia bardzo często jest zaniedbywana przez użytkowników, choć należy pamiętać, że tylko regularna konserwacja zapewni prawidłową pracę bramy przez długie lata.

 

Czynności konserwujące, które można wykonać samemu:

 

Powierzchnię zewnętrzną skrzydła bramy należy czyścić należy gąbką i czystą wodą lub dostępnymi w handlu środkami do czyszczenia lakieru. Nie należy stosować środków czyszczących mogących zarysować powierzchnię, ostrych narzędzi lub środków do czyszczenia na bazie rozpuszczalnika nitro.

 

Co najmniej raz na 6 miesięcy przeprowadzać okresowe przeglądy bramy, w czasie których należy:

  • Sprawdzić połączenia ruchome zaopatrzone w smarowniczki i nasmarować smarem

  • W celu dodatkowego zabezpieczenia bramy przed korozją, jej konstrukcję należy pomalować farbą przeznaczoną do malowania powierzchni ocynkowanych co znacznie przedłuży okres eksploatacji bramy.

  • Nie należy oliwić wkładki bębenkowej zamka w razie potrzeby należy nasmarować smarem grafitowym.

 

Podczas przeglądów należy sprawdzić elementy mocujące bramę do ściany, śruby (wkręty), rolki wprowadzające. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy je bezwzględnie usunąć. Przed ich usunięciem eksploatacja bramy jest niedopuszczalna. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy lub uszkodzenia podzespołów bramy należy przerwać jej użytkowanie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

 

W ramach standardowych czynności konserwacyjnych i serwisowych należy:

  • Sprawdzić napięcie sprężyn - otworzyć bramę podnosząc skrzydło do połowy wysokości (kąt skrzydła około 45 ). Jeżeli skrzydło wyraźnie opadnie, zwiększyć napięcie sprężyn poprzez regulację. Jeżeli skrzydło wyraźnie się podniesie, zmniejszyć napięcie sprężyn poprzez regulację. W razie nie przeprowadzenia powyższych prac istnieje niebezpieczeństwo, że skrzydło nagle opadnie i spowoduje zranienie osób lub uszkodzenie przedmiotów znajdujących się w jej pobliżu.

  • Sprawdzić stan zamocowania osłon sprężyn i w razie potrzeby poprawić.

  • Sprawdzić czy rolki jezdne podczas otwierania i zamykania skrzydła bramy obracają się. Jeżeli stawiają opór lub nie kręcą się wcale, należy sprawdzić ich stan, a szczególnie powierzchnie jezdne. W razie konieczności należy wymienić całe zespoły.

 

W ramach przeglądu należy sprawdzić podzespoły mechaniczne mające wpływ na bezpieczeństwo i prawidłową pracę bramy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek należy je bezwzględnie usunąć a wadliwie działające podzespoły i części naprawić lub wymienić.

 

 

Powrót