Karta Podarunkowa

Regulamin dotyczący karty podarunkowej:


§ 1

Karty podarunkowe o nominałach 50 zł oraz 100 zł, będą dostępne w sprzedaży od 1.10.2017.

§ 2

Karta podarunkowa jest jednorazowa z terminem ważności wskazanym na danej karcie.

§ 3

W przypadku zakupienia towarów na mniejszą kwotę niż nominał karty podarunkowej, klientowi nie jest zwracana gotówka, jak również nie może ponownie zakupić towarów niniejszą kartą podarunkową.

§ 4

Aby skorzystać z możliwości zapłaty kartą podarunkową, klient jest zobowiązany poinformować kasjera przed wystawieniem paragonu/faktury, że chce skorzystać z karty podarunkowej i przekazać kasjerowi kartę.

§ 5

W momencie zapłaty kasjer jest zobowiązany do zatrzymania karty, która następnie ulega przedziurkowaniu.

§ 6

Zarząd Spółki zastrzega sobie zmianę regulamiu i jest ona ogłaszana na stronie internetowej www.merkurymarket.pl z trzydniowym wyprzedzeniem.