Utylizacja źródeł światła

Instrukcja postępowania ze zużytymi świetlówkami energooszczędnymi i żarówkami LED

Świetlówki kompaktowe i żarówki LED jako odpad niebezpieczny podlegają specjalnym zasadom gromadzenia, co oznacza, że nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Należy wrzucić do specjalnych pojemników na zużyte świetlówki w sklepie lub oddać do punktu zbiórki odpadów sprzętu elektronicznego w celu ich utylizacji. Lista takich punktów powinna być dostępna na stronie internetowej każdej gminy.
 
Instrukcja postępowania ze szczątkami świetlówki energooszczędnej w przypadku jej uszkodzenia 
 
Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu świetlówki z opakowania, montażu czy wymianie, ponieważ szklana rurka może pęknąć w wyniku upadku lub nieostrożnego traktowania. 
W przeciwieństwie do żarówek LED, świetlówki kompaktowe zawierają niewielką ilość rtęci i gdy świetlówka ulegnie uszkodzeniu należy:
  • przewietrzyć pomieszczenie przez około 20-30 minut
  • dokładnie usunąć resztki świetlówki wilgotną ściereczką, najlepiej w gumowych rękawiczkach
  • zebrane resztki (wraz ze ściereczką i rękawiczkami) zapakować w szczelny woreczek plastikowy
  • tak zabezpieczone resztki należy oddać do punktu zbiórki odpadów sprzętu elektronicznego w celu utylizacji
Nie należy używać odkurzacza do usuwania resztek pękniętej świetlówki, ponieważ mogą zostać zatrzymane przez filtr.
Po zakończeniu zbierania i usuwania elementów uszkodzonej lampy należy dokładnie umyć dłonie oraz skórę, która mogła mieć kontakt z pozostałościami lampy.